สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ตรวจเยี่ยมสถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี พร้อมมอบแนวทางการทำงาน อาทิเช่นการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามข้อระเบียบ การเเก้ไข้ปัญหาการดำเนินงานที่เกินขึ้น การรายงานให้ตรงตามเเผนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาเเละอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมี นายวัลลพ พงษ์ราศรี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี ,นายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ สพด.สิงห์บุรี รับฟัง ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน