สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมด้วย นายทวีแสง พูลพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน, นางอุษา อุตสาหกุล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม, นายธราธิป บุญบุตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ, นายจิระ มาตรทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ, นายอิสเรศ ทองคำ เจ้าพนักงานการเกษตร และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการและติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาล ตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จในการน้อมนำแนวพระราชดำริ "ศาสตร์พระราชา" พื้นที่จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม จัดเตรียนงานด้านการพัฒนาที่ดิน ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ Zoning by AgriMap ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน นายณรงค์ กลิ่นถือศีล หมู่ ๘ ตำบลเเหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จัวหวัดนครปฐม


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน