สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเเละร่วมกันวางเเผนโครงการก่อสร้างงานพัฒนาเเหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินเเละน้ำ จังหวัดนครปฐม วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมด้วย นางอุษา อุตสาหกุล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม และเจ้าหน้าที่จากสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเเละร่วมกันวางเเผนโครงการก่อสร้างงานพัฒนาเเหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินเเละน้ำ งานระบบส่งน้ำในไร่นา คลองส่งน้ำดาดคอนกรีต ความยาว ๕๗๐ เมตร พร้อมท่อส่งน้ำ ความยาว ๑๑๒ เมตร เพื่อราษฎรได้ใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม ณ บ้านไร่ถั่ว หมู่ที่ ๗ ตำบลบางเเขม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน