สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 จังหวัดอ่างทอง วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 ภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกพืชให้เหมาะสม แผนการผลิตเเละการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 (ด้านการผลิต) ในพื้นของผู้ใหญ่บุญธรรม ขอพึ่ง หมู่ที่ 10 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน