สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.30 น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วย นายประวัติ นกอิ่ม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี และเจ้าหน้าที่จากสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน ตรวจติดตามงาน งานโครงการพัฒนาเเหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินเเละน้ำลักษณะโครงการขุดสระเก็บน้ำ ความจุ 20,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม ณ ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน