สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


การพัฒนาบุคลากรในสังกัดด้วยการสอนงาน (Unit School) เรื่องระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น.นางอารีรัตน์ สีคล้าย หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดอบรมการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เรื่องระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) วัตถุประสงค์ เพื่อเก็บรวบรวม หนังสือเวียน คำสั่งต่างๆ เเละ เเจ้งเรื่องรักษาราชการเเทน อธพ. รธพ. ให้อยู่ในฐานข้อมูล เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการปฎิบัติงาน โดย น.ส.นงลักษณ์ ศรสินชัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เป็นผู้บรรยาย ให้ความรู้เเก่ เจ้าหน้าที่ธุรการ สถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ในสังกัด 13 จังหวัด ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน