สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันที่ 16 มกราคม 2561 นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วย นางมัทธนา ชัยมหาวัน รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน เข้าตรวจเยี่ยมเเละติดตามงาน สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร โดยมีนายนายศักดิ์ดา ศรีขาว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร

ภาพ / สพด.กรุงเทพมหานคร


แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา