สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาหมอดินอาสาประจำอำเภอ ปีงบประมาณ 2561 เรื่อง การสร้างเครือข่ายการตรวจประเมินเกษตรอินทรีย์เเบบมีส่วนร่วม โดยมี นางอุษา อุตสาหกุล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม กล่าวรายงาน และได้รับเกียรตินายสุรชัย สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน เป็นวิทยากรบรรยาย การฝึกอบรมครั้งนี้ ให้เเก่หมอดินอาสาประจำอำเภอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านทฤษฎี แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นประสบการณ์และนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรต่อไป ณ เเปลงนางประหยัด ปานเจริญ ประธานศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าว หมู่ที่ ๕ ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ภาพ:สพข.1


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน