สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ให้การต้อนรับ Mr.Kevin Thellmann นักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัย Hohenheim สาธารณรัฐเยอรมันนี โดยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเรียนรู้งานด้าน GIS, การวางแผนการใช้ที่ดิน กับสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จังหวัดปทุมธานี โดย Mr.Kevin Thellmann ได้นำเสนอโครงการ “Safe operating space in mountainous regions of SE Asia: Identification and management of critical thresholds in land-use intensification and biodiversity (SOS Uplands)” และนำเสนอแบบจำลองทางการเกษตร โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่ของสพข.1 ได้แก่ กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน, กลุ่มวิเคราะห์ดิน และกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน การมาฝึกงานในครั้งนี้เป็นประโยชน์สำหรับเจ้าหน้าที่ในการนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ และเป็นการพัฒนาความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่างหน่วยงานในอนาคต โดย ดร.นัทฐา ทักษ์รัตนศรัณย์ นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ สพข.1 เป็นผู้ดูแลนักศึกษา


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน