สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เป็นประธานพิธีเปิด การศึกษาดูงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้ารับฟังการบรรยายความเป็นมาเเละเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน,ห้องปฎิบัติการด้านวิเคราะห์ดิน เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงในด้านปฐพีวิทยา โดยวิทยากรให้ความรู้ข้อมูลทางด้านดินพิพิธภัณฑ์ดินจาก กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน น.ส.ฐนชนก คำขจร นักสำรวจดินชำนาญการ, น.ส.ฤทัย พริกมาก นักสำรวจดินปฏิบัติการ และวิทยากรการด้านวิเคราะห์ดิน กลุ่มวิเคราะห์ดิน น.ส.ศิรินันท์ สุดสังข์ นักวิทยาศาสตร์, นายอภิชาติ โหมดตาด นักวิทยาศาสตร์ ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน