สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ครั้งที่ 6/2560 ซึ่งในวาระการประชุมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-map) ,เเผนเเละผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 เเละปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมี ผอ.กลุ่ม เเละ ผอ.สพด.ในสังกัด 13 จังหวัดเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จ.ปทุมธานี


แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา