สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


ตรวจเยี่ยมสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ตรวจเยี่ยมสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี โดยมี นายประวัติ นกอิ่ม ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรีและบุคลากร ให้การตอนรับ พร้อมทั้งชี้แจงนโยบายแนวทางปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2561 รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ณ สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี

ภาพ : สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน