สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


ตรวจเยี่ยมสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ตรวจเยี่ยมสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี โดยมี นายประวัติ นกอิ่ม ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรีและบุคลากร ให้การตอนรับ พร้อมทั้งชี้แจงนโยบายแนวทางปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2561 รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ณ สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี

ภาพ : สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี


แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา