สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


การฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2561 จังหวัดสระบุรี วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2561 ในหลักสูตร "การพัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน" โดยมีวัถุประสงค์เพื่อให้หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ได้ทบทวนความถูกต้องของข้อมูลประวัติหมอดินอาสา เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการจัดทำฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตร เเละทราบถึงบทบาทหน้าที่ของหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นโดยทำบัญชีครัวเรือน โดยมีหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านเข้ารับการฝึกอบรถ จำนวน 358 ราย ณ สวนริมเขา ถ.มิตรภาพ กม.5 ม.6 ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี

ภาพ : สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน