สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 รายงานตัวผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้เดินทางรายงานตัวกับนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน