สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เข้ารับตำเเหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ไหว้สักการะสิ่งศักสิทธิ์ประจำสำนักงานเเละเป็นประธานการเปิดการประชุมเเนวทางปฎิบัติงานเเละทิศทางการดำเนินงานเเนวทางเดียวกัน โดยมีผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด 13 จังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่ม เเละเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จังหวัดปทุมธานี


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน