สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เป็นประธานการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุภาครัฐเเละกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงาน โดยผู้ให้ความรู้จาก ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ ผู้อำนวยการกลุ่มพัสดุ เพื่อชี้เเนะเเนวทางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเเละปฎิบัติในเเนวทางเดียวกัน โดยเฉพาะ เรื่อง หญ้าเเฝก การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินเเละน้ำ ฯลฯ ให้ผู้ปฎิบัติได้มีดอกาสสอบถามจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว และสามารถจัดทำการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง ณ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน