สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ร่วมกับ สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ และ รักษาการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี เป็นประธานเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๐ ซึ่งในกิจกรรม การเคารพธงชาติ เวลา ๐๘.๐๐ น. พร้อมสวดมนต์เช้า เเละกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ถางวัชพืช/ตัดเเต่งกิ่งไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย รดน้ำ ปลูกซ่อมเเซ่มต้นไม้ ติดป้ายบอกชื่อต้นไม้ บริเวณสถานที่โดยรอบสำนักงานเขต บ้านพัก เเละสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกันทำกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน