สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ร่วมกับ สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ และ รักษาการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี เป็นประธานเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๐ ซึ่งในกิจกรรม การเคารพธงชาติ เวลา ๐๘.๐๐ น. พร้อมสวดมนต์เช้า เเละกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ถางวัชพืช/ตัดเเต่งกิ่งไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย รดน้ำ ปลูกซ่อมเเซ่มต้นไม้ ติดป้ายบอกชื่อต้นไม้ บริเวณสถานที่โดยรอบสำนักงานเขต บ้านพัก เเละสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกันทำกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน