สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๙ น.นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ร่วมทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ของ กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี ๒๕๖๐โดยมี ดร.สุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน หัวหน้าส่วนราชการหมอดินอาสา และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธี ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน