สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๙ น.นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ร่วมทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ของ กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี ๒๕๖๐โดยมี ดร.สุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน หัวหน้าส่วนราชการหมอดินอาสา และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธี ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน