สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันเสาร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมด้วย ผชช, ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด ๑๓ จังหวัด ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดถวายผ้ากฐินสามัคคี ยอดกฐินรวมทั้งสิ้น ๔๒๕,๒๒๓ บาท (สี่เเสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบสามบาท) ณ วัดทะเลวังวัด ตำบลทะเลวังวัด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน