สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


งานเเสดงมุตทิตาจิต เเด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ ในสังกัด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมทั้ง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ในสังกัด ๑๓ จังหวัด และหัวหน้ากลุ่ม,ฝ่าย บุคคลากร เข้าร่วมงานเเสดงมุตทิตาจิต เเด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ ในสังกัด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก เพื่อแสดง ความรักความคิดถึงและความรู้สึกผูกพัน ที่มีโอกาสได้ทำงานร่วมกัน โดยมีนายเกรียงศักดิ์ หงษ์โต อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ให้เกียรติเป็นเเขกผู้มีเกียรติ ณ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี


แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา