สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


การตรวจราชการจังหวัดสิงห์บุรี วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๕๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ร่วมต้อนรับพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสิงห์บุรี โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี รักษาการผู้ว่าฯ พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิตติบรดี ประวิตร กล่าวต้อนรับ หลังจากนั้นชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับความพึงพอใจของเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมรับฟังรายงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำบริเวณประตูระบายน้ำบางโฉมศรีจากกรมชลประทาน สรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาพันธุ์ข้าวในพื้นที่จากกรมการข้าว สรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการปล่อยพันธุ์ปลาจากกรมประมง รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่และกล่าวพบปะเกษตรกร จากนั้นปล่อยพันธุ์ปลาพร้อมกับผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สถานีประตูระบายน้ำบางโฉมศรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

รายงาน : นางสาวชนิษฎา กล้าหาญ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
ภาพ : นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน