สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


บุคลากร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ช่วงเวลาพักกลางวัน จำนวน 900 ดอก เพื่อส่งมอบไปยังกรมพัฒนาที่ดิน ใช้ในพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน