สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เข้าร่วมการเสวนาสืบสานการพัฒนาที่ดินจากอดีตสู่ปัจจุบัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยและนักวิชาการรุ่นแรกๆ ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ในการดำเนินงานวิจัยให้กับนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ของกรม เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวคิดประยุกต์ใช้กับการพัฒนางานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้นักวิชาการดำเนินงานวิจัยให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยได้รับเกียรติจากอดีตผู้บริหาร ผู้อำนวยการและผู้เชี่ยวชาญของกรมพัฒนาที่ดินเป็นวิทยากรร่วมเสวนา โดยมี นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสวนาดังกล่าว ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ๘๐๑


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน