สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันที่23 มิถุนายน 2560 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผุ้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วย นายศักดา จันทร์แก้ว ผอ.สพด.สระบุรี นายทวีแสง พูลพุฒ ผอ.กลุ่มวางแผน และนางสาวน้ำฝน อิสระ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ลงพืนที่ตรวจเยี่ยมงานวิจัยข้าว และปาล์มนำ้มัน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ พื้นที่ ต.กุ่มหัก อ.หนองแค และ ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน