สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เป็นประธานการประชุม เรื่อง การจัดการกระบวนการที่ออกเเบบกระบวนการใหม่ (To be Process Redesign) เพื่อปรับปรุงกระบวนงานที่ดีขึ้น เเละลดปัญหาในขั้นตอนการดำเนินงาน โดยมี ผชช ผอ.กลุ่ม,ฝ่าย ผอ.สพด.เเละเจ้าหน้าที่ สพด. เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาที่ดินเขต 1


แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา