สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


ติดตามงาน โครงการพัฒนาเเหล่งน้ำขนาดเล็ก จ.ลพบุรี วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผุ้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
        ตรวจติดตามงาน งานพัฒนาเเหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อการอนุรักษ์ดินเเละน้ำลักษณะโครงการคลองคาดคอนกรีต ความยาว 1,880 เมตร ณ บ้านคลองยายนาค หมู่ 9 ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน