สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


ลงพื้นที่ ตรวจประเมินงานเกษตร จังหวัดนครปฐม เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้ง นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 นางอุษา อุตสาหกุล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม
        นำคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากสำนักงาน ก.พ.ร. ลงพื้นที่ดูงาน กลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ PGS บ้านหัวอ่าว หมู่ที่ 5 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี นางประหยัด ปานเจริญ ประธานศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ให้การต้อนรับ จากนั้น เดินทางต่อไปยัง วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่หัวใจอินทรีย์ ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อเยี่ยมชมกลุ่มเรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนบ้านหลักเมตร ในการรวมกลุ่มการทำเกษตรอินทรีย์ PGS ยึดปฏิบัติตามหลัก "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

รายงาน : นายกฤษชภณ วัฒนานุกิจ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
ภาพ : สพข.1


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน