สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต.1 เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เรื่อง การติดตามเเผนเเละผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี ผู้เชี่ยวชาญ ,ผู้อำนวยการกลุ่ม,ฝ่าย ผู้อำนวยการสถานีในสักกัด 13 จังหวัด เเละเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จ.ปทุมธานี


แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา