สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น.ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในงาน"วันข้าว และวันชาวนาแห่งชาติ ปี 2560 " ณ กรมการข้าว บริเวณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...


แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา