สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


ติดตามงานแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต.1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรีและเจ้าหน้าที่จากสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน ตรวจติดตามงานแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดสระเก็บน้ำ ความจุ 9,700 ลบ.ม. ที่บ้านม่องแป หมู่9 ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน