สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


54 ปี พัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกร สู่ความยั่งยืน วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง นายปราโมทย์ ยาใจ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ให้การต้อนรับ พลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 54 ปี พัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกร สู่ความยั่งยืน” หลังจากนั้นได้เยี่ยมบริเวณงาน"การขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (แนวคิด การยกกระดาษ A4) โดยมี นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมทั้ง ผู้เชี่ยวชาญ,ผอ.กลุ่ม,ฝ่าย,ผอ.สพด.สังกัด สพข.1 ร่วมให้การต้อนรับ ณ กรมพัฒนาที่ดิน


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน