สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และการบริการการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2560 วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่เตรียมการต้อนรับพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และการบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2560 พบปะเกษตรกร เยี่ยมชมสถานีและฐานเรียนรู้ต่างๆ ภายในศูนย์ฯ โดยมี นายศรจิตรศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1 นายวันชัย วงศา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน