สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


การประชุมหารือการจัดนิทรรศการ เชื่อมโยงตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมหารือการจัดนิทรรศการเชื่อมโยงตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนของนิทรรศการแผนผลิตข้าวครบวงจร (การปลูกพืชปุ๋ยสด ปอเทือง) ที่จะจัดในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 54 ปี โดยมีนายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 นางมัทธนา ชัยมหาวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน เเละผู้อำนวยการ กลุ่ม,ฝ่าย สพข.1 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จังหวัดปทุมธานี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน