สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันที่ 28 เมษายน 2560 นายศรจิตร ศรีณงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เข้าร่วม "การประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5" ร่วมกับภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วม ประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหาร นักวิชาการ และบุคลากรในสังกัด กรมพัฒนาที่ดิน อีกทั้งในหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จำนวน กว่า 500 คน ณ ห้องประชุมออร์คิด บอลรูม โรงแรมพูลแมนขอนแก่นราชาออร์คิด อ.เมือง จ.ขอนแก่น


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน