สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันพุธที่ 12 เมษายน 2560 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วยนายนิราศ ตั้งธรรมนิยม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี เเละเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน โดยกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกเเละบริการด้านการเดินทางเเละการพักผ่อน เเก่ประชาชนที่สัญจรเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12 - 17 เมษายน 2560 โดยบริการเครื่องดื่ม กาเเฟ ผ้าเย็น เเละผลิตภัณฑ์ พด. รวมทั้งจุดพักรถเเละห้องน้ำ ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จ.ปทุมธานี


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน