สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 15.00 น. นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1 พร้อมทั้งผู้บริหารในสังกัด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ทั้ง 13 จังหวัด เเละเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศการสงกรานต์ ปี 2560 เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย เเละรดน้ำขอพรจากอดีตผู้บริหาร/ผู้อาวุโสของกรมพัฒนาที่ดิน ณ สวนหย่อมรูปตัวยู กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน