สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


การบรรยายพระราชบัญญัติ พัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551 วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมทั้ง ผู้อำนวยการ กลุ่ม,ฝ่าย เเละ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด 13 จังหวัด เข้ารับฟังการบรรยายโดยกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ในหัวข้อเเนวทางปฎิบัติตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551 ในกรณีการตรวจสอบเเละกำหนดเขตการใช้ที่ดินเเละกำหนดเขตอนุรักษ์ดินเเละน้ำของ สพข.1 เพื่อให้ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จังหวัดปทุมธานี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน