สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


ให้สัมภาษณ์รายการคนไทยหัวใจเกษตร ทางช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ทีวี วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ให้สัมภาษณ์ในรายการคนไทยหัวใจเกษตร ออกอากาศเวลา 05.00 - 05.30 น. วันจันทร์-ศุกร์ ทางช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ทีวี ในหัวข้อศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ซึ่งเป็นจุดเรียนรู้เฉพาะเรื่องที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนรู้ เช่น ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การผลิตปุ๋ยหมักพด.1 การผลิตน้ำหมักชีวภาพ พด.2 ทั้งนี้เกษตรกรในพื้นสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากศูนย์เรียนรู้ฯ ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสิค้าเกษตร และปรับเปลี่ยนระบบการผลิตให้เหมาะกับพื้นที่ ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง ผลผลิตมีคุณภาพและปริมากขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรสามารถพึ่งตัวเองได้อย่างยั่งยืน ณ เเปลงนายเล็ก พวงต้น หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน