สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


การประชุมติดตามงานเเละทิศทางการจัดทำเเผนยุทธศาสตร์ 20 ปี วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีด้านบริหาร พร้อมคณะฯ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานในเรื่องต่างๆดังนี้

- การดำเนินงานนโยบาย การจัดทำเเผนยุทธศาสตร์ 20 ปี
- Agri map เเละ Zoning by Agri Map
- เกษตรเเปลงใหญ่
- ศพก.
- เกษตรอินทรีย์
- ธนาคารสินค้าเกษตร
- เกษตรทฤษฎีใหม่
- ระบบส่งน้ำกระจ่ายน้ำ
- สปก. ตามมาตรา 44 เเละพื้นที่ตามนโยบาย คสช.จังหวัด
- Smart Farmer (หมอดิน)
- โครงการพระราชดำริ
- โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด
- การให้บริการวิเคราะห์ดินเเบบครบวงจร (Soil management advice)
- การจัดทำเเผนงานงบประมาณของกลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัด

     เพื่อทำการซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำเเผนยุทธศาสตร์เเละการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ โดยได้มีการสรุปถึงประเด็นปัญหาเเละเเนวทางเเก้ไขปัญหาการดำเนินงาน โดยมี นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เเละนางมัทธนา ชัยมหาวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน เเละผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด 13 จังหวัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูล : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน