สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท วันที่ 14 มีนาคม 2560 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วยนายวิชัย ทองขาว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ความจุ 87,700 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการอุปโภคบริโภค และเกษตรกรรม ณ บ้านทุ่งกว้าง หมู่ 6 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

ภาพ : สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน