สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วยนายวัลลพ พงษ์ราศรี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี ลงตรวจติดตามงานการก่อสร้างสระเก็บน้ำ ความจุ 324,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการอุปโภคบริโภค 150 ครัวเรือน และเกษตรกรรม 464 ไร่ ณ บ้านบางพาน หมู่ 1 ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

ข้อมูล: สพด.สิงห์บุรี
ภาพ: เจ้าหน้าที่สพข.1


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน