สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการป้องกัน/ช่วยเหลือภัยแล้ง การปรับเปลี่ยนการเกษตรโดยใช้ Agri-Map ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท โดยมีนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีด้านบริหาร พร้อมด้วยนายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 นายวิชัย ทองขาว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท และคณะเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ณ แปลงปลูกถั่วลิสง ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง, พื้นที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี, พื้นที่เลี้ยงปศุสัตว์ ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา และพื้นที่ปลูกหญ้าแพงโกล่า ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

ภาพ/รายงาน : สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน