สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมคณะฯ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพืชปุ๋ยสดลดต้นทุน พร้อมให้เเนวทางการเเก้ปัญหาในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ โดยมีนายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด13จังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1 จ.ปทุมธานี


แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา