สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:00 น. นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วย   นางมัทธนา ชัยมหาวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน และคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินงานเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ การปลูกหญ้าแฝก และโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
      ร่วมประชุมเเผนการตรวจผลงานภาคสนาม ผลงานเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ หญ้าเเฝก เเละโครงการเเหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานดีเด่น ปี พ.ศ.2560 เเละสรุปผลพื้นที่ที่คณะกรรมการฯการคัดเลือกลงตรวจผลงานภาคสนาม คือ 1.จังหวัดลพบุรี เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ 2.จังหวัดชัยนาท หญ้าเเฝกประเภทหน่อยงานกรมฯ 3.จังหวัดชัยนาท เเหน่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน โดยคณะกรรมการฯ จะลงพื้นที่ให้คำเเนะนำเเละพิจารณาจึงตัดสินรางวัลการประกวด


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน