สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13:00 น. นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วย       นางมัทธนา ชัยมหาวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน และผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด 13 จังหวัด
เข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการปรับปรุงเเละจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการพัฒนาที่ดินเเละวิเคราะห์เพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ดินรายโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และข้อสรุปการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการพัฒนาที่ดินเเละด้านการพัฒนาเเหล่งน้ำโครงการจัดทำสำมะโนที่ดิน ข้อมูลด้านการเเก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการพื้นที่ที่กรมพัฒนาที่ดินขออนุญาติใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภาครัฐ เเละงาน One Map โดย นายวีรชัย กาญจนาลัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจเเละทำเเผนที่(สสผ.) จ.ส.อ.ราชวัลย์ กันภัย ผอ.กลุ่มจัดการและบริการแผนที่เเละข้อมูลทาง     เเผนที่ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ปทุมธานี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน