สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา 14.30 น. วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร พร้อมทั้งนายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน นายทวีแสง พูลพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน นายสุรชัย สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน เข้าเยี่ยมชมเเปลงนายมนตรี หาญหิรัญ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการปุ๋ยพืชสดลดนาปรัง 2560 และร่วมพูดคุยเเนวทางโครงการ เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกร ต่อไป ณ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน