สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 มกราคม 2560 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม,ฝ่าย และผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เรื่องเเผน-ผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายเงิน ครั้งที่ 1/2560 เเละเเสดงความยินดี นายนครินทร์ ชมภู เข้ารับตำเเหน่งผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ เเละนายศักดิ์ดา ศรีขาว เข้ารับตำเเหน่งผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน