สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


โครงการเรียนรู้น้อมนำทำตามพ่อสอน สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก วันที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมทั้งนายสุรชัย สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน นายนายทวีแสง พูลพุฒผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน และผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ทั้ง 13 จังหวัดในสังกัด และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการ "เรียนรู้ น้อมนำ ทำตามพ่อสอน" การศึกษาดูงานในเเปลงเกษตรผสมผสาน ของนายสำเริง รัศมี เเละการอภิปรายเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อถอดบทเรียนในการเกษตรเเบบผสมผสาน ณ เเปลงเกษตรผสมผสานของนายสำเริง รัศมี หมู่ 7 ตำบล องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน