สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่กรมพัฒนาที่ดิน วันที่ 6 มกราคม 2560 เมื่อเวลา 06.00 น นายศรจิตร ศรีณรงค์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เข้าร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ที่กรมพัฒนาที่ดินจัดขึ้น โดยมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และเข้าอวยพรปีใหม่ อธิบดี และรองอธิบดีผู้บริหาร ผู้อำนวยการส่วนกลาง ณ กรมพัฒนาที่ดิน

ภาพ : กลุ่มสำรวจเพื่อทำเเผนที่ / สพด.นครนายก สพข.1


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน