สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 11.30 น. นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วย นักวิชาการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี เยี่ยมโครงการพืชปุ๋ยสด(ปอเทือง)เพื่อลดพื้นที่ทำนาปรัง เกษตรกรเจ้าของเเปลง นายเล็ก พวงต้น ณ ศูนย์รียนรู้การเพิ่มประสิทธฺภาพการผลิตสินค้าเกษตร 24 หมู่7 บึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

ภาพ : เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ดิน


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน